06/10/1983 tarih ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6.ıncı maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3.üncü maddesi gereğince belirlenen Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergah Alanları ve Kroki  ile ilgili link aşağıda yer almaktadır.